LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

WYPRAWA PoMOC

Program „Wyprawa PoMOC” adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego – osób doznających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym.

W 2014 roku program obejmował takie działania jak:

  • wydanie i dystrybucja na terenie całego województwa mazowieckiego nowej, aktualnej i poszerzonej wersji poradnika dla osób doznających przemocy pt. „Wyprawa PoMOC”.
  • prowadzenie poradni e-mail dla osób doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.
  • prowadzenie indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy w rodzinach alkoholowych.