LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

WESOŁA AKADEMIA RODZICA

Program „Wesoła Akademia Rodzica” skierowany jest do rodziców i opiekunów dzieci a jego celem jest udzielenie wsparcia w pojawiających się trudnościach m.in. opiekuńczo-wychowawczych.

W 2016 roku program był skierowany do rodziców i opiekunów dzieci do 5 roku życia oraz rodziców spodziewających się dziecka, a na program składały się takie działania jak:

  • przeprowadzenie wykładów tematycznych (tzw. spotkań edukacyjnych), których celem było m.in. rozwijanie, utrwalanie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności wzmacniających kompetencje wychowawcze. W czasie trwania spotkań edukacyjnych, w oddzielnej sali, dzieci uczestników miały zapewnioną opiekę dwóch wolontariuszy z ramienia Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. (Program był finansowany przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy).


W roku 2015 odbiorcami programy byli rodzice i opiekunowie dzieci do 6 roku życia, a na program składały się następujące działania:

  • spotkania edukacyjne dla rodziców, które miały charakter wykładów interaktywnych, uczestniczących. Każde spotkanie trwało 2 godziny.
  • konsultacje, które były prowadzone w formie konsultacji grupowych, odbywających się po każdym spotkaniu edukacyjnym.
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich, których celem bęło rozwijanie, utrwalanie i praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
  • seminarium szkoleniowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy (Program był finansowany przez Urząd Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy.)