LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Twoje Koło Ratunkowe

Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy, warto pamiętać że:
Wiele osób, podobnie jak Ty, doznaje przemocy w swoim domu. Nie mówią o tym, bo się boją i wstydzą. Często też czują się winne za zaistniałą sytuację.
Musisz jednak wiedzieć, że:

Nic nie usprawiedliwia przemocy.


Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Nawet po wielu latach możesz szukać pomocy. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć nie! Przemoc nie skończy się sama z siebie. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Nie masz powodu, by się wstydzić.
 

PAMIĘTAJ! DOBRE JEST KAŻDE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNI CI BEZPIECZEŃSTWO.


To są podstawowe informacje bądź wskazówki, które mogą Ci się przydać:

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz, o tym, co dzieje się w Twoim domu. Nie masz powodu się wstydzić!
 • W Twojej okolicy są instytucje, które powinny udzielić Ci pomocy, takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Odwykowa, Punkt Konsultacyjny, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Przychodnia Zdrowia.
 • Poproś sąsiadów, aby reagowali na odgłosy awantur i wzywali policję.
 • Jeśli chcesz, aby osoba stosująca przemoc została ukarana, złóż zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury rejonowej. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym, że wystarczy złożyć zawiadomienie, by prokurator rozpoczął postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.
 • Jeśli jest to możliwe, wzywaj policję (tel. 997 - połączenie bezpłatne, 112 - europejski numer alarmowy, również bezpłatny) w sytuacji, gdy czujesz zagrożenie. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa). Policja powinna Cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.
 • Jeśli zostałaś/zostałeś pobita/-y lub zgwałcona/-y, poproś lekarza, aby przeprowadził obdukcję. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy.
 • Możesz też zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawił Ci zaświadczenie, w którym opisze obrażenia, jakich doznała/eś.
 • Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty (dowód osobisty, książeczkę zdrowia i legitymację ubezpieczeniową, dokumenty sądowe itp.).


Przygotuj się na wypadek wystąpienia następnych aktów przemocy ze strony swojego partnera.

Gdy chcesz pozostać ze sprawcą, rozważ następujące kwestie:

 • Co może zapewnić Ci bezpieczeństwo w nagłych wypadkach?
 • Kogo można wezwać na pomoc w momencie awantury?
 • Czy będzie możliwe wezwanie policji, gdy znowu dojdzie do aktów przemocy? Czy możesz w porozumieniu z dziećmi i sąsiadami opracować jakiś sygnał, aby oni mogli w krytycznym momencie wezwać policję na pomoc?
 • Jeżeli zajdzie potrzeba ucieczki, dokąd możesz się udać? Jeśli zajdzie potrzeba ucieczki, którędy będzie możliwe opuszczenie domu?
 • Zorientuj się jakie są niebezpieczne miejsca w domu, nie daj się tam złapać w pułapkę.
 • W trakcie gwałtownego ataku najlepiej zaufaj własnemu osądowi tego, co w danej sytuacji możesz uczynić - niekiedy najlepiej jest uciec, innym razem słuszniej będzie uspokoić napastnika.


Gdy zamierzasz rozstać się ze sprawcą, zastanów się nad następującymi kwestiami:

 • Gdzie i kiedy możesz się bezpiecznie przeprowadzić? Czy dysponujesz środkiem transportu? Pieniędzmi? Czy masz dokąd pójść?
 • Czy miejsce, do którego zamierzasz się udać, jest bezpieczne?
 • Czy będzie możliwe wezwanie policji, gdyby okazało się to konieczne?
 • Komu zamierzasz powiedzieć, a komu nie, o swojej przeprowadzce?
 • Co możesz lub inni mogą zrobić, aby sprawca nie zdołał Cię znaleźć?
 • Czy będzie możliwe bezpieczne codziennie przemieszczanie się do pracy lub do szkoły, by odebrać stamtąd dzieci?
 • Jakie podejmiesz prawne kroki, byś mogła poczuć się bezpiecznie?
 • Czy znasz numery telefonów lokalnych instytucji, które mogą Ci pomóc?
 • Kiedy zdecydujesz się na opuszczenie domu zabierz ze sobą potrzebne rzeczy i dokumenty. Kopie ważnych dokumentów przechowuj u przyjaciół na wypadek, gdybyś musiała opuścić dom w nagłej sytuacji albo gdyby partner utrudniał ci do nich dostęp.


Twój zestaw pierwszej potrzeby (jeśli z powodu przemocy, najbezpieczniejsza będzie dla Ciebie ucieczka):

 • dowód osobisty, paszport,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • akt zawarcia małżeństwa i akty urodzenia dzieci,
 • prawo jazdy,
 • telefon komórkowy, ładowarka,
 • numer konta bankowego, książeczki oszczędnościowe, karty płatnicze,
 • świadectwa szkolne i świadectwa zdrowia,
 • lekarstwa i recepty,
 • dokumenty rozwodowe i inne dokumenty sądowe,
 • ubrania i inne niezbędne artykuły dla siebie i dzieci,
 • klucze do mieszkania.