LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Statut


Do Pobrania

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tekst ujednolicony)      
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 20 czerwca 2017 r.Rozdział I
Postanowienia ogólne

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

Rozdział V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia