LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Seminaria szkoleniowe dla profesjonalistów

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", wzorem lat ubiegłych, planuje w 2018 roku przeprowadzenie cyklu seminariów dla przedstawicieli służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Celem seminariów jest podnoszenie kompetencji profesjonalistów oraz inicjowanie i umożliwianie integracji wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami pracującymi w różnych częściach kraju.

Krótka forma, przystępna cena oraz wysoki poziom merytoryczny są od wielu lat doceniane przez uczestników naszych seminariów.

Mamy nadzieję, że nasza tegoroczna oferta również spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Plan seminariów na I półrocze 2018 roku:

  • 23 marca 2018 r. - Tworzenie indywidualnego planu pomocy w ramach procedury "Niebieskie Karty” - prowadzenie: Małgorzata Kulka i Ewa Podgórska
  • 23 kwietnia 2018 r. - Prawo w służbie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w stosunku do dzieci – dziecko „ofiara” lub/i „sprawca” - prowadzenie: Aneta Mikołajczyk
  • 22 maja 2018 r. - Szansa na zmianę – jak pracować z osobami stosującymi przemoc w oparciu o procedurę Niebieskie Karty -prowadzenie: Paula Klemińska i Monika Lakowska
  • 19 czerwca 2018 r. - Prawo w służbie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kontakty, alimenty, rozwód. Praktyczne aspekty - prowadzenie: Urszula Panasiuk.


Na każde z seminariów prowadzona jest odrębna rekrutacja. Formularze zgłoszeniowe do pobrania znajdują się po prawej stronie. Natomiast szczegółowy opis poszczególnych działań zamieszczamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów szkoleniowych