LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ POLICJI W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

Program został zrealizowany w roku 2013 na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a jego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych policjantów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach zadania przeprowadzono 42 szkolenia na terenie całego kraju.
 
Zakres merytoryczny obejmował :

  • dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania przemocy w rodzinie oraz zagrożeń z niej wynikających, w tym także szacowania ryzyka zagrożenia zdrowia i życia;
  • wiedzę o sytuacji psychologicznej osób doznających przemocy, zwłaszcza osób szczególnie nią zagrożonych: dzieci, kobiet i osób starszych;
  • praktyczne przygotowanie każdego uczestnika do samodzielnego prowadzenia dalszych szkoleń dla funkcjonariuszy Policji.