LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"


Oferta dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie:

 • infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.
  Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Since 1.01.2016 on every Monday from 18.00 to 22.00, The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering consultations carried out in English. By calling the hotline number (800 120 002) you can get psychological support, counseling, information on how to get help close to place of residence.

The fee for the connection:
- Mobile phone - payment for every minute in accordance with your tariff

C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 800 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Голубая Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке. По телефону "Голубая Линия" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE.

W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

 • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00
  Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • poradnia  e – mailowa pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.
 • interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).
  W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem "Niebieska Linia" przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty.
  Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.


Oferta dla osób zajmujących się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

 • konsultacje telefoniczne pod numerem 22 250 63 12 w środy w godz.  10.00 – 13.00
 • konsultacje mailowe pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Tematem konsultacji mogą być sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. niejasności związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty", zasadami funkcjonowania zespołów intedyscyplinarnych i grup roboczych, diagnozą zjawiska przemocy, konstruowaniem planu pomocy dla konkretnej rodziny i inne, budzące wątpliwości podczas wykonywania obowiązków służbowych.


Oferta dla studentów i absolwentów kierunków społecznych:

 • program stażowy
  Osoby przyjęte na staż „przyuczają się” (terminują u osób doświadczonych) do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, działań na rzecz edukacji i integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.” Grupa stażowa uczestniczy także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy.


Więcej informacji na temat działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" mogą Państwo uzyskać w sekretariacie Pogotowia czynnym w dni powszednie od godz. 8.00–16.00

 pod numerem tel. 22 666 10 36  lub adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także listownie pod adresem: Al. Jerozolimskie 155,  02-326 Warszawa


Emergency Service for Victims Of Domestic Violence „Blue Line” - for English version click here

niebieskalinia.org