LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

OFERTA SZKOLEŃ „Grupy robocze w praktyce"

Szanowni Państwo.

Przygotowaliśmy najnowszą ofertę szkolenia skierowanego do osób pracujących w  grupach roboczych oraz zespołach interdyscyplinarnych, które na co dzień realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Od momentu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie, szkolimy członków ZI/GR w każdej części Polski. Sami również  bierzemy udział w pracach  ZI/GR, dzięki czemu możemy dzielić się swoją praktyką z innymi. Przedstawiamy Państwu najnowszą, zaktualizowaną ofertę szkoleń dla grup roboczych oraz zespołów interdyscyplinarnych.

Szkolenie „Grupy robocze w praktyce” realizujemy w pięciu wersjach:

 • wersja A – Grupy robocze w praktyce – NOWOŚĆ - działania w sytuacji przemocy wobec dziecka 
 • wersja B – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR
 • wersja C – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR
 • wersja D- Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków
 • wersja E – Grupy robocze w praktyce – superwizja zespołu

wersja A – Grupy robocze w praktyce – działania w sytuacji przemocy wobec dziecka

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • co to znaczy, że dziecko jest krzywdzone
 • jak diagnozować różne typy przemocy wobec dziecka
 • jak prowadzić procedurę Niebieskie Karty w sytuacji kiedy osobą doznająca przemocy jest  dziecko
 • jakie działania warto podjąć w sytuacji krzywdzenia dzieci w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy roboczej
 • jak tworzyć plan pomocy w sytuacji dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie
 • jak pracować z osobami, które krzywdzą dziecko oraz tymi, które mogą je wspierać
 • omówienie Państwa przypadków, w których przemoc dotyczy dziecka

wersja B – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami doznającymi przemocy w rodzinie w ramach ZI/GR

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak pracować w grupie roboczej
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach, które trafiają do grupy roboczej(przypadki trenerów oraz Państwa)
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • jak motywować osobę doznająca przemocy do współpracy i podejmowania działań
 • kiedy i jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy interwencyjne a kiedy i jak pomocowo
 • prezentacja materiałów filmowych pokazujących możliwe kierunki pracy z osobami doznającymi przemocy podczas spotkań grup roboczych

wersja C – Grupy robocze w praktyce - Jak pracować z osobami stosującymi przemoc w ramach ZI/GR

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak pracować w grupie roboczej
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach, które trafiają do grupy roboczej (przypadki trenerów oraz Państwa)
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • jak motywować osobę stosującą przemoc do współpracy i podejmowania działań w  kierunku zaprzestania stosowania przemocy
 • jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w nurcie interwencyjnym – jak wymuszać zmianę zachowań
 • prezentacja materiałów filmowych pokazujących możliwe kierunki pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, podczas spotkań grup roboczych

wersja D - Grupy robocze w praktyce – analiza przypadków

Ta wersja szkolenia zawiera następujące elementy:

 • realizacja systemu 10/90, co oznacza, że podczas zajęć przekazujemy 10% teorii i aż 90 % praktyki
 • jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach , które trafiają do grupy roboczej 
 • jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy roboczej
 • analiza Państwa konkretnych przypadków
 • szukanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania w przypadkach trudnych
 • szukanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania w sytuacjach/przypadkach „nie do rozwiązania”
 • wypracowanie algorytmów postępowania w pracy Państwa grupy roboczej.

wersja E – Grupy robocze w praktyce – superwizja zespołu

Superwizja jest ważnym i wspierającym narzędziem pracy, którego celem jest rozwój zawodowy, często również osobisty, osób biorących w niej udział. Nasze superwizje prowadzone są w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, co oznacza, iż główny nacisk kładziemy na  szukanie i wzmacnianie tego, co w Państwa zespole „działa” i co jest Państwa potencjałem. Jednocześnie pomagamy Państwu znaleźć obszary w pracy Państwa zespołu, które warto rozwijać i ulepszać – i pomagamy Państwu to robić. Dodatkowo – w miarę potrzeb- możemy dostarczyć Państwu przykładowych narzędzi umożliwiających jeszcze lepszą komunikację w zespole.

Superwizja może zawierać następujące elementy:

 • superwizja pracy zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • analiza zasobów oraz obszarów do rozwoju zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej
 • jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty w zespole
 • jak się skutecznie komunikować w ramach pracy w zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej

Każde szkolenie obejmuje 8 godzin dydaktycznych, co  w praktyce oznacza pracę od godz. 9.00 do 15.30 w ciągu jednego dnia. Prowadzone jest przez specjalistów Stowarzyszenia Niebieska Linia, praktyków, mających doświadczenie w tworzeniu koncepcji funkcjonowania i  pracy w zespołach interdyscyplinarnych – od wielu lat i obecnie.

Cena szkoleń jest ustalana indywidualnie z koordynatorem szkolenia.

Cena zawsze obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy do 20 osób, dojazd osoby prowadzącej do miejsca szkolenia, jej nocleg i wyżywienie, przygotowanie i przekazanie materiałów oraz zaświadczeń dla uczestników.

 
Organizatorzy zapewniają salę do prowadzenia zajęć oraz sprzęt multimedialny (rzutnik i głośniki).

Do realizacji szkolenia niezbędne  będzie podpisanie umowy pomiędzy Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” a podmiotem zamawiającym.

Aby zamówić szkolenie lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia Tomaszem Majewskim : tel. 792 409 601,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!
Zespół Stowarzyszenia
Niebieska  Linia