fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016.

Cel podstawowy programu ukierunkowany jest na zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy. W programie mogą m.in. brać udział:

  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie, 
  • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

 

OFERTA POMOCY - ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

W obecnym kształcie realizacja programu zaplanowana jest do końca 2018 r.  

Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00. Zajęcia warsztatowe odbywają się w soboty lub niedziele. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.

Każdy uczestnik może wziąć udział w: 

  • indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
  • 20 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 2 edycje w roku)
  • 3 warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
  • indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)

Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie wstępnej, indywidualnej konsultacji. Celem tych spotkań jest określenie sytuacji oraz ustalenie potrzeb klienta.

Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie. W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 40/45 godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych i grupowych). 

Każdy uczestnik w trakcie trwania programu będzie miał możliwość otrzymania potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w programie oraz o dotychczasowej ilości godzin uczestnictwa w rożnych oddziaływaniach.

logo_biale_wspolfinansowanie.png 

Zadanie publiczne pn.: „Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
kierowanych do osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie”


Ponadto w ramach oferty pomocy dla osób stosujących przemoc od lutego do grudnia 2017 r. realizujemy PROGRAM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (ZAAWANSOWANY).
 
Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, mieszkańcy m.st. Warszawy, zarówno kobiety i mężczyźni. Wśród tej grupy mogą znaleźć się osoby, które stosują przemoc wobec bliskich, które przejawiają skłonności do zachowań agresywnych i przemocowych w rodzinie/związku.
Program dostępny jest zarówno dla osób które ukończyły oddziaływania korekcyjno-edukacyjne i zgłaszają potrzebę dalszej pracy nad utrwaleniem i rozwijaniem zmian, ale też dla wszystkich zmotywowanych osób stosujących przemoc, które mają gotowość do osobistej, pogłębionej pracy psychologicznej w obszarze zmiany postaw, zachowań i wzorców przemocowych w bliskich relacjach.
 
Wśród form oddziaływań psychologicznych w programie mieszczą się:
Indywidualne konsultacje psychologiczne – specjalistyczna pomoc psychologiczna  
Grupa pomocy psychologicznej – cykl zamknięty 30 spotkań, które odbywają się w okresie luty-grudzień 2017 r. (łącznie 75 godzin)
Treningi umiejętności psychospołecznych – cykl zajęć weekendowych (w sumie 56 godzin) w trakcie trwania całego programu. Wśród proponowanych zagadnień mieszczą się m.in.: rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej w oparciu o model porozumienia bez przemocy, radzenie sobie ze uczuciami, asertywność, praca nad poczuciem własnej wartości (z nakierowaniem na odkrywanie i wzmacnianie zasobów osobistych).

Uczestnicy programu, pracujący nad rozwijaniem i utrwalaniem szeroko rozumianej zmiany przede wszystkim mają możliwość do:
• zwiększenia wiedzy o innych i o sobie,
• uzyskania lub zwiększenia świadomości dalszych zmian, które chcą wprowadzić w swoim  życiu,
• uzyskania narzędzi potrzebnych do dokonania tych zmian,
• wchodząc w interakcje z innymi uczestnikami, w bezpiecznej sytuacji – poeksperymentowania z nowymi formami zachowania,
• uzyskania informacji zwrotnej od tych, którzy widzą efekty tych zmian (współuczestnicy, osoby prowadzące grupę)
• dowiedzenia się jak są spostrzegani przez innych ludzi.
Walorem grupy pomocy psychologicznej jest czas jej trwania. Przez 11 miesięcy uczestnicy mają szansę wprowadzać kolejne zmiany i obserwować efekty podejmowanych działań. Będzie to proces ciągły tak aby w każdym momencie uczestnictwa móc podejmować różne obszary do pracy na bieżąco, a z drugiej strony tak zaplanowany aby klienci mogli mieć przestrzeń do "próbowania" nowych rozwiązań mających na trwale wpisywać się w zmianę pt. "godne, satysfakcjonujące życie bez przemocy".


 

 logo_biale_wspolfinansowanie.png

Zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających
skłonności do zachowań agresywnych”

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!! 

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!! 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorką programu – Ewą Podgórską (tel. 22 499 37 33, e.podgorska@niebieskalinia.org).

Z A P I S Y: 

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00 

w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa
TELEFON  22 499 37 33


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!  

Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.