fb.jpgyt.jpgalert.jpgtelephone.jpg800-120-002

logo-niebieska-linia.jpg

Dodatkowe seminarium - "Jak wykorzystać instytucje prawa cywilnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ujęcie prawne"

W związku z prośbami od niektórych z Państwa wydłużamy termin rekrutacji na seminarium "Jak wykorzystać instytucje prawa cywilnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ujęcie prawne" do dnia 21 czerwca 2017 r.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem seminariami prawnymi realizowanymi przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", zdecydowaliśmy się zorganizować dla specjalistów dodatkowe seminarium pt.:

"Jak wykorzystać instytucje prawa cywilnego do przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ujęcie prawne"

Praca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymaga między innymi umiejętności łączenia perspektywy psychologicznej i prawnej. Dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do spotkania z prawniczką, która na co dzień pracuje w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, stosuje przepisy prawa w codziennej pracy i śledzi.

Celem seminarium jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą na efektywniejsze wykonywanie obowiązków zawodowych, skuteczniejsze oddziaływanie na osobę stosującą przemoc, inicjowanie postępowań przed odpowiednimi organami oraz formułowanie pism procesowych itp.  Przekazywana wiedza może być także wykorzystywana w pracy z osobą doznającą przemocy w ramach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej, w szczególności informowania jej o przysługujących uprawnieniach i pomocy w efektywnej ich realizacji.

 

Podczas seminarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy w rodzinie:

  • analiza środków prawnych do uzyskania bezpieczeństwa osoby doznającej przemocy w rodzinie – wnioski/pozwy skutkujące oddzielnym zamieszkaniem osoby doznającej przemocy od osoby jej stosującej;
  • analiza art. 11a uppr – czym jest nakaz usunięcia osoby stosującej przemoc, kiedy można go uzyskać, kto ustala czy jest przemoc w rodzinie, kto ma legitymacje do złożenia wniosku, skutki postanowienia sądu, postępowanie dowodowe;
  • czym różni się nakaz usunięcia osoby stosującej przemoc, od eksmisji – skutki orzeczeń

2. Uregulowanie kwestii rodzinnych:

  • uregulowanie sytuacji prawnej małżonków (rozwód/separacja) oraz dzieci;
  • postępowanie opiekuńcze – władza rodzicielska, kontakty, alimenty;
  • kwestie majątkowe małżonków.

 

Prowadzenie seminarium:

Aneta Mikołajczyk – prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, w 2017 r. zdała egzamin zawodowy. Pracuje w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a także współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Udziela porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla dzielnicy Śródmieście. Prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Moniki Płatek pt. „Pedofile i inni sprawcy wykorzystania seksualnego dzieci. Kryminologiczno-karna analiza art. 200 § 1 kk i wykonanie kary” została wyróżniona w konkursie organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje. Współautorka blogu Rzecz o prawie. Obecnie uczestniczy w projekcie doradztwa dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych oraz „Wyprawa PoMOC”.

 

Termin  seminarium: 30 czerwca 2017 r.

Czas szkolenia: godz. 10.00 – 16.00

 

Cena szkolenia:

200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy)

 

Miejsce szkolenia:

Siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, Warszawa (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego).

 

Prosimy o nadsyłanie ankiet zgłoszeniowych do dnia 16 czerwca 2017 r. (jedną wybraną drogą) na adres:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.
UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 16 czerwca 2017 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: p.kleminska@niebieskalinia.org, tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

Zachęcamy do udziału w seminarium!

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.