Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Badania i statystyki

 

Przemoc i konflikty w domu

Komunikat z badań (CBOS 2005)

pobierz

 

Polacy wobec zjawiska przemocy w rodzinie oraz opinie ofiar, sprawców i świadków o występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie.

Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa, Październik 2007)

pobierz


Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie - Przemoc w rodzinie wobec dzieci.

Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa 2008)

pobierz część I

pobierz część II


Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Wyniki badań PAN Instytut Psychologii dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa 2009)

pobierz część I

pobierz część II

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie - Przemoc w rodzinie wobec kobiet i mężczyzn.

Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa 2010)

pobierz część I

pobierz część II

pobierz część III

 

Przemoc wobec kobiet - (Komisja Europejska 2010)

pobierz

Procedura "Niebieska Karta" - (Policja 2010)

pobierz

Statystyki Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie PARPA realizowanym przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia"
- (2008-2010)

pobierz