LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Niebieskie Szkoły

Program profilaktyczny „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła” skierowany był do uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.  Program oferował możliwość nabycia praktycznej wiedzy na temat zjawisk agresji i przemocy w różnych relacjach – zarówno rówieśniczej, jak i w rodzinie, a także sposobów reagowania na nie i przeciwdziałania im.

Program został zrealizowany w 2014 roku w trzech szkołach działających na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:
> Szkoła Podstawowa nr 169  im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa;
> Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczpospolitej, ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa;
> Gimnazjum nr 117 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa.