LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Niebieskie Spotkania


Uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie „Niebieska Linia”  od kwietnia 2016 do czerwca 2017 r. na zlecenie Biura Edukacji m. st. Warszawy realizuje program edukacyjny pn. „Niebieskie spotkania”

Program edukacyjny skierowany jest do uczniów, rodziców oraz kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Istotą programu jest nabycie wiedzy na temat przemocy i agresji oraz sposobów radzenia sobie z tymi zjawiskami.


W ramach programu realizowane są następujące działania:

  • warsztaty z uczniami
  • spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w warsztacie
  • indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców, dotyczące m. in. radzenia sobie z różnymi sytuacjami wychowawczymi czy szkolnymi dziecka
  • spotkania szkoleniowo-konsultacyjne  z kadrą pedagogiczną.

Program edukacyjny realizowany jest od 2012 r. W tym roku prowadzony jest w czterech szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałami integracyjnymi, ul. Leśnej Polanki 63/65, Warszawa;
  2. Gimnazjum nr 7 z  Oddziałami Integracyjnymi, ul. Podchorążych 49/61, Warszawa;
  3. Technikum Geologiczno-Geodezyjno- Drogowe, przy Zespole Szkół nr 14, ul. Szanajcy 5, Warszawa;
  4. LXXXV Liceum Ogólnokształcące przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt”, ul. Zorzy 17, Warszawa.


W ramach programu zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na bezpłatne konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów z ww.  szkół.  Podczas konsultacji można uzyskać wsparcie, informacje czy poradę dot. różnego rodzaju sytuacji rodzinnych, wychowawczych i szkolnych.

Aby zapisać się na konsultację, wystarczy zadzwonić do biura stowarzyszenia: tel. 22 499 37 33 (w godz. 9-15). Dzwoniąc proszę powiedzieć, że chodzi o konsultację w ramach programu szkolnego.