LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

NIEBIESKIE SPOTKANIA

Stowarzyszenie "Niebieska Linia" od 2012 r. realizuje programy edukacyjne nt. zjawiska przemocy i agresji oraz przeciwdziałania tym zjawiskom w szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Istotą programu jest nabycie wiedzy na temat przemocy i agresji oraz sposobów radzenia sobie z tymi zjawiskami.

W ramach programu realizowane są następujące działania:
• warsztaty z uczniami
• spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w warsztacie
• spotkania szkoleniowo-konsultacyjne  z kadrą pedagogiczną.

W 2016 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Gimnazjum nr 126 im. Bohaterów Westerplatte, ul. gen. Karola Ziemskiego „Wachnowskiego” 22, Warszawa
> LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego, ul. Narbutta 31, Warszawa
> Szkoła Podstawowa nr 222  im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7, Warszawa
> Szkoła podstawowa nr 32 im. Małego Powstańca, ul. Lewartowskiego 2, Warszawa

W 2015 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> LXXXV Liceum Ogólnokształcące przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt”, ul. Zorzy 17, Warszawa
> Technikum Geologiczno-Geodezyjno- Drogowe im. prof. dr. Stanisława Kluźniaka (Zespół Szkół nr 14), ul. Szanajcy 5 Warszawa
> Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałami integracyjnymi im. Pawła Edmunda Strzeleckiego, ul. Leśnej Polanki 63/65, Warszawa
> Gimnazjum nr 7 z Oodziałami Integracyjnymi "Przy Łazienkach Królewskich", ul. Podchorążych 49/61, Warszawa

W 2014 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego, ul. Bertolta Brechta 8, Warszawa
> Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II, ul.Strumykowa 21, Warszawa
> II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego (Zespół Szkół 66), ul. Myśliwiecka 6, Warszawa

W 2013 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana, ul. św. Hieronima 2, Warszawa
> LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka", ul. Garbińskiego 1, Warszawa
> Gimnazjum nr 33 (Zespół Szkół nr 66) im. Stefana Batorego, ul. Myśliwiecka 6, Warszawa

W 2012 roku zrealizowano zadania w następujących placówkach:
> Gimnazjum nr 113 im. Zawiszaków Proporca Victoria –ul. Promienista 12 A, Warszawa Włochy
> Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich, ul. Armii Krajowej 39, Warszawa Wesoła
> LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Baonu Zośka, ul. Garbińskiego 1, Warszawa Wola