LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia

Termin
2021-05-31 08:00 - 2021-06-02 13:30

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stosowanie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w praktyce.

Organizowanie i prowadzenie  interwencji, udzielanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc – analiza kazusów.

Prowadzenia rozmów interwencyjnych i pomocowych z osobami uwikłanymi w przemoc – ćwiczenie umiejętności.

 
 

Terminy

  • Od 2021-05-31 08:00 do 2021-06-02 13:30

Wspierane przez iCagenda