LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia

Termin
2021-05-04 08:00 - 2021-05-06 13:30

Działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozróżnienie interwencji od pomocy.

Zasady i metody interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy poszczególnym osobom uwikłanym w przemoc.

Diagnoza problemu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem zasobów, potrzeb i ograniczeń poszczególnych jej członków.

Idea powoływania zespołów interdyscyplinarnych w gminach, realizowane zadania zespołów i grup roboczych. Procedura „Niebieskiej Karty” i współpraca jej realizatorów z zespołem interdyscyplinarnym.

Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 
 

Terminy

  • Od 2021-05-04 08:00 do 2021-05-06 13:30

Wspierane przez iCagenda