LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Letnia Szkoła SNL

Termin
2020-08-24 09:00 - 14:00

Sposoby izolacji osoby doznającej przemocy w rodzinie od osoby jej stosującej – nowelizacja przepisów w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc w rodzinie w tym wprowadzenie natychmiastowego nakazu

 

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. prawnokarne i cywilnoprawne sposoby izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie od osoby jej doznającej;
  2. analiza nowelizacji wprowadzającej natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania i jego bezpośredniego otoczenia – data wejścia w życie, uprawnienia policji i Żandarmerii Wojskowej, a także osoby stosujące przemoc i osoby doznającej przemocy, czas trwania środków;
  3. zmiana w zakresie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – analiza postępowania sądowego, wydanie postanowienia zabezpieczającego (powiązanie nakazu wydanego przez policję, a postanowienia zabezpieczającego), obowiązki osoby pełnoletniej pozostającej w lokalu;
  4. porównanie nakazu opuszczenia lokalu z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – przed i po nowelizacji.

http://niebieskalinia.org/?id=200

 
 

Terminy

  • 2020-08-24 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda