LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Letnia Szkoła SNL

Termin
2020-08-18 09:00 - 14:00

W trakcje superwizji będziemy koncentrować się na następujących zagadnieniach merytorycznych:

 1. poszukiwanie zasobów, umiejętności i kompetencji uczestników superwizji pomocnych  w pracy z klientem,
 2. rozwijanie umiejętności tworzenia strategii postępowania z klientami oraz korzystania z zasobów osobistych i instytucjonalnych,
 3. budowanie strategii współpracy z klientem,
 4. rozwijanie umiejętności tworzenia sprzyjającej atmosfery w kontakcie z klientem,
 5. uczenie się umiejętności rozpoznawania typu relacji z klientem oraz dostosowanie do niego adekwatnych zachowań,
 6. rozwijanie umiejętności rozpoznawania potrzeb klientów oraz pomoc w doprecyzowywaniu celów - wyznaczanie i uzgadnianie z klientami celów współpracy,
 7. zrozumienie istoty pracy psychologicznej uruchamiającej mechanizmy motywujące do zmiany - motywowanie klientów do podejmowania zmian,
 8. określanie kolejnych kroków w programie wprowadzania zmian,
 9. opracowywanie strategii działań interwencyjnych i udzielania pomocy, adekwatnie do istniejącej sytuacji,
 10. zapoznanie z narzędziami psychologicznego wpływu oraz z ich skutecznością,
 11. analiza bieżących sytuacji i casusów.

http://niebieskalinia.org/?id=200

 
 

Terminy

 • 2020-08-18 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda