LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

SPPwR - kurs podstawowy II sesja

Termin
2019-10-22 10:00 - 2019-10-25 14:00

Podczas II sesji kursu zostaną poruszone następujące kwestie:

SESJA II
1. Specyfika kontaktu i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym krzywdzonym przez członków rodziny.
2. Portret psychologiczny dziecka krzywdzonego oraz na czym polega skuteczna pomoc dzieciom krzywdzonym.
3. Diagnoza problemu przemocy w rodzinie - kontakt i praca z dzieckiem krzywdzonym.
4. Przemoc seksualna – specyfika, rozpoznawanie i diagnozowanie oraz działania interwencyjne i pomoc.
5. Przemoc seksualna wobec dzieci:
Część I – diagnozowanie przemocy seksualnej wobec dzieci
Część II - kierunki działań, ochrona dziecka i rodziny w przypadku przemocy seksualnej.
6. Postępowanie z rodzicami dzieci krzywdzonych – interwencja i pomoc.
7. Realizacja w praktyce zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dotyczących dzieci krzywdzonych (np.: zakaz stosowania kar cielesnych, uprawnienia pracowników socjalnych ).
8. Działania zespołów interdyscyplinarnych i procedura „Niebieskiej Karty” w sprawach dzieci.
9. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – prawo w ochronie dzieci krzywdzonych.

 
 

Terminy

  • Od 2019-10-22 10:00 do 2019-10-25 14:00

Wspierane przez iCagenda