LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

"Procedura „Niebieskie Karty” odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania"

W niniejszej publikacji przygotowaliśmy odpowiedzi na kierowane do nas najczęściej przez praktyków pytania związane z realizacją procedury "Niebieskie Karty".

Cena: 25 zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej
 

Film edukacyjny „Rozmowa z osobą doznającą przemocy”

Oferowana płyta DVD zawiera zapis trzech, modelowych rozmów przeprowadzanych z osobami doznającymi przemocy.

Cena: 35 zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej
 

Film edukacyjny „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc”.

Wiele spośród pytań kierowanych do zespołu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” dotyczy pracy z osobami stosującymi przemoc. Jak powinna przebiegać rozmowa interwencyjna prowadzona przez zespół interdyscyplinarny/grupę roboczą? Jak motywować te osoby do zmiany zachowania?


Cena: 35 zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej 

Broszurka informacyjna o procedurze „Niebieskie Karty” skierowana jest przede wszystkim do osób doznających przemocy w rodzinie. W prosty i klarowny sposób tłumaczy ona na czym polega ta procedura, w jaki sposób można ją uruchomić i jakiej pomocy może oczekiwać osoba poszkodowana.

Cena:
Pakiet 20 szt - 30 zł + koszt wysyłki
Pakiet 50 szt - 75zł + koszt wysyłki
Pakiet 75 szt - 130 zł + koszt wysyłki
Pakiet 100 szt - 150zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej
 

„Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła” to publikacja adresowana przede wszystkim do pracowników oświaty, ale wiedzę i inspiracje czerpać z niej mogą wszystkie osoby spotykające się w pracy z problematyką krzwdzenia dzieci.


Cena: 25 zł + koszt wysyłki


Zobacz więcej 

Poradnik „Wyprawa Po Moc” jest publikacją skierowaną do osób doznających przemocy w rodzinie. Podstawowym przekazem zawartym w poradniku jest to, że nie jesteś sama/sam. To, co Cię spotkało, nie jest rzadkością, występuje w prawie co piątej rodzinie w Polsce. Najważniejsze jest to, że masz szansę zmienić swoją sytuację. Ten ból i cierpienie może szybko się skończyć, a Ty powrócisz do takiego życia gdzie przemoc i maltretowanie nie będą miały miejsca.

Cena: 25 zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej
 

Poradnik „Godne życie bez przemocy” jest publikacją skierowaną do osób stosujących przemoc w rodzinie. Trzeba było kilkunastu lat abyśmy czuli się gotowi do wydania publikacji adresowanej do tych, którzy krzywdzą własne rodziny poprzez powodowanie bólu i cierpienia, a tym samym naruszają prawo i przyjęte obyczaje. O nich mówi się „sprawcy przemocy”, zaznaczając w ten sposób fakt ponoszenia absolutnej odpowiedzialności za sytuacje krzywdzenia innych. Dla nas, autorów tego poradnika, ten fakt jest jednoznaczny i nie podlega dyskusji.

Cena 25 zł + koszt wysyłki

Zobacz więcej 

„Żółta kartka” – ulotka informacyjna dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie

"Żółta Kartka" jest ulotką adresowaną do osób stosujących przemoc.

Cena:
Pakiet 20 szt. – 15 zł
Pakiet 50 szt. – 35 zł
Pakiet 100 szt. – 70 zł
Promocja! W pakiecie taniej

                                               Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
                                               http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
                                               i wydrukować we własnym zakresie.

                                               Zobacz więcej


 

"Procedura Niebieskie Karty" - plakat

Plakat informacyjny w prostej, przejrzystej graficznie formie przedstawja schemat działań podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty” od momentu jej wszczęcia, poprzez rozmowy z członkami rodziny i wdrożenie planu pomocy aż po moment zakończenia procedury.

 

Cena: 8 zł + koszty wysyłki

Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.

                                               Zobacz więcej


 

Broszura informacyjna „Przemoc w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” adresowana jest do osób uwikłanych w przemoc (doznających przemocy, stosujących przemoc w rodzinie), zarówno tych, których rodziny są już objętę procedurą „Niebieskie Karty”, jak i tych osób, które dotychczas nie miały kontaktu z procedurą.

Cena:

Pakiet 20 sztuk– 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki

                                                 Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
                                                 http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
                                                 i wydrukować we własnym zakresie.
                                               
                                                 Zobacz więcej


 

Karta informacyjna dla dzieci do 12 roku życia prostym, zrozumiałym dla małych dzieci językiem wyjaśnia, czym jest przemoc w rodzinie i jakie formy może ona przybierać oraz co się dzieje po rozpoczęciu procedury „Niebieskie Karty”.

Cena:

Pakiet 10 sztuk – 30,00 zł
Pakiet 20 sztuk – 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
 
                                                Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
                                                http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
                                                i wydrukować we własnym zakresie.
                                               
                                                Zobacz więcej


 

Karta informacyjna dla dzieci w wieku powyżej 12 lat jest swoistym odpowiednikiem formularza „Niebieska Karta – B”. Zawiera informacje o tym, czym jest przemoc w rodzinie, jakie może przybierać formy oraz czym jest i jak działa procedura „Niebieskie Karty”.

Cena:

Pakiet 10 sztuk – 30,00 zł
Pakiet 20 sztuk – 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki

                                                Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
                                                http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
                                                i wydrukować we własnym zakresie.

                                                Zobacz więcej


 

Ulotka została specjalnie dla świadków przemocy w rodzinie – zawiera informacje o tym, czym jest zjawisko przemocy, jakie są jej rodzaje oraz jakie przybiera formy.

Cena:

Pakiet 20 sztuk – 40,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 100,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 200,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki

Ulotkę można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.


Zobacz więcej