LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Działania informacyjno-edukacyjne

Program był skierowany do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a jego celem głównym było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników programu.

W 2013 roku na program składały się następujące działania:
> przeprowadzenie jednodniowych seminariów dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pt.: „Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”.
> opracowanie pakietu edukacyjnego na który składał się:
- film edukacyjny, który jest zapisem przykładowej rozmowy z osobą stosującą przemoc.
- ulotka informacyjna „Żółta Kartka” dla osób stosujących przemoc.
- poradnik „Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty”.