LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Doradztwo dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych


Z przyjemnością informujemy, że dzięki dotacji m. st. Warszawy Stowarzyszenie "Niebieska Linia" oraz Stowarzyszenie OPTA w okresie od lutego do grudnia 2016 r. realizuje program "Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy".

W ramach programu oferujemy:

  • eksperckie doradztwo dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
    Eksperckie działania doradcze będą prowadzone w dwóch obszarach:

1. wspierającym współpracę między specjalistami/służbami (w trakcie spotkań uczestnicy będą zajmować się doskonaleniem metod współpracy w kontekście kompetencji, ról i relacji w zespole/grupie w zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy. W ramach doradztwa będziemy pracować m. in. nad wprowadzeniem zasad współpracy uwzględniających kompetencje poszczególnych służb oraz możliwych ról przyjmowanych w ramach pracy grupy roboczej. Praca opierać się będzie na analizie osobistego doświadczenia uczestników oraz pracy na konkretnych przypadkach.

lub

2. wspierającym specjalistów na konkretnych etapach realizacji procedury „Niebieskie Karty” (m.in. w zakresie tworzenia realistycznych planów pomocy i strategii postępowania w pracy z konkretnymi rodzinami - w trakcie spotkań realizatorzy pomogą rozpoznać potrzeby oraz trudności specjalistów pracujących na rzecz konkretnej rodziny w ramach grupy roboczej. W ramach konsultacji będzie można także omówić trudności z organizacją pracy grupy oraz wątpliwości prawne i proceduralne.

  • Superwizje grupowe
    Spotkania prowadzone będą przez doświadczonych superwizorów w formule grupowej. Służyć będą omówieniu trudności i wątpliwości napotykanych w czasie pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc. Superwizja stanowi metodę wzmacniania i rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych w pracy z ludźmi, budowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawienia komunikacji i współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego/grupy roboczej, co w efekcie przekłada się na wzrost skuteczności i jakości pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc.
  • Superwizje indywidualne
    Podobnie jak superwizje grupowe, będą prowadzone przez doświadczonych superwizorów. Służyć będą wzmocnieniu kompetencji zawodowych i osobistych, wypracowaniu strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy, co pomaga przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Konsultacje i superwizje odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa – Wola) lub w innym miejscu wskazanym przez Zespół Interdyscyplinarny. Grafik superwizji i konsultacji ustalany jest przez koordynatora indywidualnie z każdym Zespołem Interdyscyplinarnym.