LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Letnia Szkoła SNL

Termin
2020-07-29 09:00 - 14:00

Strategie pomocy rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty. Jak efektywnie pracować także w warunkach epidemii

Seminarium poświęcone będzie temu jak budować i realizować skuteczną strategię pomocy rodzinie w której dochodzi do przemocy. Główne obszary, którym poświęcimy uwagę to:

  1. odróżnienie działań interwencyjnych od pomocowych w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  2. wpływ warunków epidemii na zjawisko przemocy w rodzinie i podejmowane przez instytucje działania;
  3. analiza potrzeb i zasobów członków rodziny dotkniętej przemocą;
  4. planowanie strategii pracy z rodziną - ustalenie które osoby zostaną objęte działaniami, przedstawiciele jakich instytucji powinni podjąć współpracę interdyscyplinarną, na czym będą polegały ich działania oraz w jakiej kolejności trzeba je podjąć, aby cele zostały osiągnięte;
  5. tworzenie indywidualnego planu pomocy osobie doznającej przemocy w oparciu o jej potrzeby;
  6. oddziaływania skierowane do osoby stosującej przemoc w ramach strategii.

http://niebieskalinia.org/?id=200

 
 

Terminy

  • 2020-07-29 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda