LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 
 

Letnia Szkoła SNL

Termin
2020-07-21 09:00 - 14:00

Spotkanie obejmować będzie następujące zagadnienia

  1. Dane osobowe i ich ochrona (definicja danych osobowych, szczególne kategorie danych osobowych, pojęcia administratora i podmiotu przetwarzającego dane osobowe, obowiązki administratora w zakresie ochrony danych osobowych, naruszenie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych a wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość);
  2. Dostęp do danych w ramach procedury „Niebieskie Karty” (dostęp - definicja, podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych w ramach procedury NK, zakres dostępu do danych w zależności od statusu osoby w ramach procedury NK, realizacja prawa dziecka do dostępu do danych osobowych w ramach procedury NK, udostępniania dokumentacji na żądanie innych instytucji);
  3. Tajemnice zawodowe [Lekarza i lekarza dentysty; Pielęgniarki i położnej; Osób wykonujących zawód medyczny (ratownik pogotowia); Psychologa; Pracownika socjalnego; Osób wykonujących czynności z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (psychiatra)];
  4. Prawa i obowiązki świadka (w postępowaniu cywilnym i karnym).

http://niebieskalinia.org/?id=200

 
 

Terminy

  • 2020-07-21 09:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda