LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

O Centrum

Centrum Pomocy Specjalistycznej to nowoczesny ośrodek psychoterapii i psychoedukacji. Nasz zespół pracuje w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (z ang. Solution Focused Brief Therapy - SFBT). Podejście to koncentruje się na budowaniu rozwiązań zamiast analizie problemu i patologii. Dlatego ważniejsze jest to, co nasi klienci chcą osiągnąć, niż to dlaczego doszło do problemu.

Pomagamy takich sytuacjach jak :

 • depresja
 • uzależnienia
 • problemy w komunikacji z innymi
 • zaburzenia jedzenia
 • lęki
 • kryzysy życiowe
 • śmierć bliskiej osoby
 • przemoc
 • problemy psychiatryczne
 • wypalenie zawodowe
 • niskie poczucie własnej wartości
 • stres
 • problemy rodzinne (w tym małżeńskie,
  wychowawcze)


Naszą ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych wprowadzeniem zmian w swoim życiu, które poprawią ich sytuację, pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami - zarówno w obszarach związanych ze sferą osobistą, życiem rodzinnym jak i zawodowym, relacjami interpersonalnymi.
Metoda, którą pracujemy kładzie szczególny nacisk na potrzeby i oczekiwania klienta związane z problemem który zgłasza.

Jeśli odczuwasz potrzebę rozwoju osobistego i wprowadzenia zmian w swoim życiu – zapraszamy do naszego Ośrodka. Centrum Pomocy Specjalistycznej


       Centrum Pomocy Specjalistycznej (CPS) to pierwszy w Warszawie ośrodek psychoterapii i psychoedukacji, którego zespół pracuje w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR) [z ang. SFBT – Solution Focused Brief Therapy]. Nasze centrum działa w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – i stanowi poszerzenie oferty pomocy dla wszystkich tych, którzy pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu.
       Klientami naszego ośrodka są osoby w różnym wieku, zgłaszające się z problemami nie tylko z obszaru przemocy ale związanymi również z ogólnie rozumianym rozwojem oraz z wszelkimi trudnymi sytuacjami życiowymi.
       Pomagamy wszystkim chcącym wprowadzić w swoim życiu zmiany, które poprawią ich sytuację, pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami – zarówno w obszarach związanych ze sferą osobistą, relacjami z innymi ludźmi (z partnerem, dziećmi, w życiu rodzinnym), jak i w sferze zawodowej. Pomagamy również osobom znajdującym się w kryzysie oraz tym, którzy borykają się z problemami psychicznymi.
Zespół CPS to specjaliści praktycy – psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy i pedagodzy.
       Dbając o wysoki poziom świadczonych usług poddajemy swoją pracę stałej superwizji, prowadzonej przez licencjonowanych superwizorów psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
     To, co wyróżnia nasz ośrodek to przede wszystkim sposób, w jaki pracujemy. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach kładzie głównie nacisk na szukanie i budowanie najlepszych dla klienta rozwiązań właściwych dla sytuacji, w jakiej się znajduje, zamiast analizowania problemu i tego jak do niego doszło. Jako terapeuci pracujący metodą TSR staramy się dowiedzieć, co nasi klienci chcą osiągnąć, jakie cele i zmiany chcieliby wprowadzić w życie, by mogli uznać, że jest ono dla nich bardziej udane i że czerpią z niego więcej satysfakcji. Staramy się pracować z klientem, tak by nie tylko wiedział gdzie „nie chce być”, lecz przede wszystkim by wiedział „gdzie chce dojść”. Gdy jest to już określone, klient planuje możliwe i realne dla niego kroki, które przybliżają go do upragnionego celu. W całej naszej pracy bardzo dużą uwagę przykładamy do zasobów człowieka – czyli wszystkich pomocnych mu właściwości, doświadczeń i narzędzi zarówno w nim (mocne strony, umiejętności, talenty), jak i poza nim (inni ludzie, różnego rodzaju dobra – wszystko co może być pomocne w jego sytuacji). Zasoby te staramy się wydobywać po to, by klient mógł korzystać z nich nie tylko w obecnej sytuacji, ale i w ogóle w swoim życiu. Świadomość swoich mocnych stron jest jednym z czynników, który powoduje, że człowiek jest bardziej skuteczny w realizowaniu własnych celów i marzeń. Praca z wykorzystaniem własnych zasobów jest obecna w trakcie całej naszej pracy psychoterapeutycznej.
       Kolejnym kluczowym elementem pracy w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach, jest założenie, iż problem nie występuje przez cały czas – muszą występować takie momenty czy okresy, kiedy go nie ma. Są to tzw. „wyjątki”. Bardzo duża część naszej pracy nastawiona jest na szukaniu owych wyjątków oraz udziału w nich klienta – czyli wszystkich jego umiejętności, mocnych stron, cech, pomysłów, z których korzystał właśnie w tych momentach, gdy problem nie występował (lub gdy lepiej sobie z nim radził). Dzięki temu klient zyskuje dostęp do wiedzy o tym, co robi, jak „działa” i następnie, wspólnie z terapeutą, szuka sposobów na to, by „robić tego więcej”. Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zawierają się w następujących założeniach:
- jeśli coś działa – rób tego więcej!
- jeśli coś nie działa – zacznij robić coś innego
- jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj
- nie komplikuj – życie jest proste [wierzymy, że prostota jest potężnym sojusznikiem w procesie zmian].
       Filarem naszego podejścia jest głębokie przekonanie o tym,  że klient jest ekspertem od własnego życia i jedynie on zna odpowiednie drogi prowadzące do osiągnięcia postawionych celów terapeutycznych. Jako terapeuci pomagamy klientom w odkrywaniu tych dróg a nieraz budowaniu ich od nowa lub inaczej niż dotychczas.
       Rzadko kiedy zajmujemy się poszukiwaniem przyczyn obecnego stanu klienta, albowiem uznajemy raczej, że wydarzenia życiowe niekoniecznie pozostają ze sobą w związku przyczynowo skutkowym, lecz w powiązaniach różnych, w zależności od miejsca, sytuacji i perspektywy, z której staramy się zrozumieć nasze życie. Uważamy, że zmiany potrzebne klientowi powinny być przeprowadzone w tempie i kierunku uzgodnionym z nim samym.
       Dlatego między innymi naszą troską, jako psychoterapeutów jest to, aby przestrzegać zasady „brief”, co oznacza – pracować tak szybko, jak tylko to możliwe i „zwięźle”. Naszą etyczną odpowiedzialnością jest to, aby klienci nie pozostawali w terapii ani chwili dłużej niż jest to konieczne względem zaplanowanych celów.
       Nie narzucamy klientom zasad normatywnych, pozostawiając do ich decyzji kształt własnego życia, aczkolwiek często dyskutujemy o tym, czy ów kształt odpowiada temu, co ma być celem procesu terapeutycznego.
       Zasadniczym obszarem pracy terapeutycznej jest przyszłość, którą razem z naszymi klientami budujemy. Teraźniejszość, pomimo, że ulotna, jest jednak fundamentem do podejmowania pewnych decyzji. Do przeszłości zaglądamy przede wszystkim po to, aby wydobywać potrzebne zasoby osadzone w zdobytych doświadczeniach życiowych. Przeszłość, w naszym przekonaniu, jest potężnym „magazynem” elementów niezbędnych do przeprowadzenia pożądanych zmian, ale niekoniecznie miejscem do poszukiwania różnych patologii.
       W naszym odczuciu, aby zmienić własne Zycie człowiek potrzebuje siły, energii, nadziei, sojuszników, wsparcia i otuchy. Dlatego w pracy z klientami skupiamy się na tym, co jest dobre i działa, zamiast na problemach i patologiach, które są specyficznym sposobem doświadczania różnych wydarzeń życiowych.
       Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym ośrodkiem – zapraszamy do kontaktu.


(na podstawie Biuletynu Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, 2010)