LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, iż w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach programu: Aktywni Obywatele Fundusz krajowy otrzymaliśmy dotację na realizację programu pt. “Reaguj na Niebiesko!” kierowanego do świadków przemocy w rodzinie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości społecznej nt tego zjawiska oraz zwiększenie kompetencji świadków przemocy w zakresie reagowania na nie. 

 

W ramach projektu będziemy prowadzić następujące działania:

  • 4  spektakle teatru forum (interaktywnego spektaklu z aktywnym udziałem widzów), dedykowane otwartej publiczności, czyli potencjalnym świadkom przemocy, wraz z dyskusją na temat tego zjawiska i możliwości pomocy osobom uwikłanym w przemoc,
  • 3  spektakle teatru forum dla przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. Policji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty w połączeniu ze szkoleniami mającymi na celu podniesienie kompetencji.
  • konsultacje psychologiczne dla świadków przemocy w rodzinie
  • opracowanie materiału informacyjno – edukacyjnego dla świadków przemocy, zawierającego informacje o tym zjawisku oraz sposobach działania i możliwych źródłach wsparcia
  • opracowanie wskazówek i tzw. „dobrych praktyk” dla przedstawicieli ww. służb i instytucji, których celem będzie zwiększenie efektywności pracy ze świadkami przemocy oraz projektowania skutecznych działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do świadków przemocy

 

Działania te odbywać się będą w Warszawie, adresatami projektu będą natomiast osoby mieszkające i/lub pracujące w Warszawie i okolicach.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka, oraz do udziału w wydarzeniach projektu!