LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Zaproszenie do udziału w seminariach szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

NOWOŚĆ! Szkolenia prowadzone on-line!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” od wielu lat szkoli profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z terenu całego kraju. To, co nas wyróżnia, to wysoki poziom merytoryczny szkoleń oraz praktyczne podejście do pracy w tym szczególnym obszarze.

W naszej ofercie szczególną rolę odgrywają seminaria szkoleniowe. Ich krótka, skondensowana formuła oraz atrakcyjna cena sprawiają, że co roku korzysta z nich ponad 100 osób.

W roku 2020 epidemia COVID-19 zmusiła wszystkich, w tym naszą organizację, do zmiany sposobu dotychczasowego działania. Jednocześnie pracując cały czas praktycznie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostrzegamy, że problem przemocy domowej nie tylko nie zniknął, lecz wręcz nasilił się. W całym kraju mierzymy się z pytaniami i wątpliwościami, jak najlepiej pracować w obecnie panujących warunkach.

W związku z tym zdecydowaliśmy się powrócić z naszymi seminariami szkoleniowymi. Szczególny nacisk chcemy położyć właśnie na tematykę pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc w czasie stanu epidemii.

Jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników podjęliśmy decyzję o realizacji seminariów w formule on-line. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy zoom. Zapewnia ona możliwość wyświetlania uczestnikom prezentacji multimedialnych, dokumentów i nagrań. Wszyscy uczestnicy widzą się i słyszą nawzajem, istnieje możliwość pracy w grupach. Są to więc warunki maksymalnie zbliżone do „typowych szkoleń”. Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośniki (lub słuchawki), tablet lub smartfon.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o planowanych seminariach. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem a nasze seminaria wesprą Państwa w pracy w tym szczególnym okresie.

Z wyrazami szacunku

Paula Klemińska
Koordynatorka seminariów szkoleniowych

 

 

„Narzędzia prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w stanie epidemii”

Zagrożenie epidemiczne i ograniczenia nałożone na obywateli tworzą nowe warunki pracy pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, pedagogów szkolnych i wszystkich osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.

Jak realizować zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty” w obecnej sytuacji? Jak działają poszczególne instytucje? Jakimi narzędziami dysponują służby w warunkach epidemii?

Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas seminarium. Pierwsze edycje tego szkolenia realizowane dla osób pracujących na terenie m. st. Warszawy spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną uczestników.

Seminarium poprowadzi: Aneta Mikołajczyk - radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje m.in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Prowadzi szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praw dziecka m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy i  zaawansowany, szkolenie prawne dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, seminarium i  szkolenia dotyczące prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie dedykowane dla m.in. oświaty, służb medycznych, kuratorów, policji. Ponadto prowadzi doradztwo prawne dla zespołów interdyscyplinarnych miasta stołecznego Warszawy.

Termin  seminarium: 25 maja 2020 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: formularz zgłoszeniowy dostępny jest na pod linkiem https://bit.ly/2LiEip3

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona.

O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń*

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z osobą koordynującą organizację seminarium (Paula Klemińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 881-711-107 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00).

 

 

W tym półroczu planujemy jeszcze następujące seminaria szkoleniowe:

 

04.06.2020 r. - "Pomoc dziecku krzywdzonemu. Możliwości działania w czasie trwania epidemii"

Prowadzenie: Małgorzata Kulka - mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny, trener warsztatu psychologicznego, studentka psychologii. Certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła I oraz II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Socjoterapia dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, kurs wprowadzający do Dramaterapii, oraz liczne kursy i warsztaty w zakresie pracy z osobami z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Dramy.

Pracuje z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie indywidualnie oraz grupowo, prowadząc grupy wsparcia oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych.  Prowadzi szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji.

Informacja o seminarium: Jednym z bardzo ważnych obszarów pracy osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jest pomoc dzieciom krzywdzonym przez swoich rodziców/opiekunów. Jest to działalność niezwykle ważna, a jednocześnie budząca liczne wątpliwości. Jak rozpoznać krzywdzenie dziecka? Jak monitorować jego sytuację? Jak pracować z jego rodzicami/opiekunami? W obecnym czasie, kiedy trwa epidemia i kontakty osobiste zostały ograniczone do niezbędnego minimum, działania na rzecz ochrony dzieci stały się szczególnie ważne. Jednocześnie pojawia się szereg wątpliwości dotyczących tego, jak w tych warunkach pomagać dzieciom?

Celem seminarium jest analiza aktualnej sytuacji i wypracowanie strategii działania na rzecz dzieci pomimo aktualnie obowiązujących ograniczeń.

 

09.06.2020 r. - "Praca interwencyjna z osobą stosująca przemoc w warunkach epidemii"

Prowadzenie: Tomasz Majewski - mgr psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (specjalność – Społeczna Psychologia Kliniczna). Posiada certyfikat PARPA specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył I i II stopień szkolenia w Centrum

Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, SPPwR I i II stopień.

Obecnie prowadzi konsultacje psychologiczne, indywidualne oraz rodzinne, prowadzi grupy dla osób stosujących przemoc i inne. Jest współtwórcą, realizatorem i koordynatorem „Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc” oraz wykładowcą SPPwR I i II stopnia.

Członek kadry dydaktycznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Sopocie, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu interwencji kryzysowej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Informacja o seminarium: Jednym z głównych celów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jest bezpieczeństwo każdej osoby uwikłanej w to zjawisko. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest zatrzymanie przemocy. Staje się to najczęściej wtedy, kiedy swoje zachowanie zmienia osoba, która dopuszcza się krzywdzenia bliskich. Sam kontakt z osobą stosująca przemoc budzi wiele emocji, pytań i wątpliwości a stan epidemii nałożył dodatkowo ograniczenia w pracy specjalistów, grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w tym zakresie. Niezbędne jest realizowanie wielu zadań w formule zdalnej, (np. w kontakcie telefonicznym), brak spotkań grupy roboczej ze sprawcą w dotychczasowej formule i inne.

Tematem seminarium jest: uporządkowanie głównych celów pracy z osobami stosującymi przemoc  w trakcie epidemii, omówienie wątpliwości związanych z wywieraniem na nich wpływu kiedy formy kontaktu są ograniczone oraz wymiana pomysłów skutecznego oddziaływania na sprawców przy uwzględnieniu konsekwencji wynikających z trwającej epidemii.

 

23.06.2020 r. - "Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Prowadzenie: Adam Grochoła - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (16 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie. Współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem

na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Informacja o seminarium:  W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:

  • Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia,
  • Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej

Na wszystkie seminaria można zgłaszać się już teraz za pośrednictwem formularza: https://bit.ly/2LiEip3

 

*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia w przypadku niezebrania się grupy