LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Poniżej zamieszczamy wytyczne dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w czasie zagrożenia epidemicznego:

 

Procedura Niebieskie Karty

Oferta pomocowa 

Pismo MRPiPS

Zespoły Interdyscyplinarne

Rekomendacja RPO

Poradnik dla kadr pomocy społecznej na czas pandemii część 1 oraz część 2

Wytyczne dla udzielających wsparcia MRPiPS