LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

W dniach 23 i 24 września 2019 r. w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, jak i w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które prowadzimy na zlecenie PARPA odbyły się spotkania z przedstawicielkami krajów: Uzbekistanu, Tajikistanu, Kirgistanu, a także przedstawicielkami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Podczas spotkania rozmawiałyśmy m.in. o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sposobie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, czy o historii powstania zarówno Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, jak i Pogotowia Niebieska Linia, poprzez cały proces jego kształtowania, aż do obecnej jego struktury.

           1 2  2 2  3 2  4 2