LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ma przyjemność zaprosić na seminarium pt.:

„Prawne aspekty ubezwłasnowolnienia oraz kierowania na leczenie osób chorych psychicznie oraz uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych”


Seminarium odbędzie się 9 września 2019 r. w godz. 9.30 – 15.30
w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie


W trakcie seminarium będą poruszane następujące zagadnienia:
• Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
Istota i cele, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przesłanki do ubezwłasnowolnienia, omówienie istoty ubezwłasnowolnienia częściowego i całkowitego, różnice pomiędzy rodzajami ubezwłasnowolnienia w skutkach dla uczestnika postępowania, treść wniosku o ubezwłasnowolnienie, dowody, przebieg procesu, skutki, dalsza odpowiedzialność osoby ubezwłasnowolnionej.


• Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy
z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Omówienie przesłanek do leczenia – medycznych i społecznych, organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania poprzedzającego jego złożenie, możliwości inicjowania postępowania o przymusowe leczenie odwykowe na kanwie informacji uzyskanych w toku procedury „Niebieskie Karty”, prawne możliwości leczenia odwykowego osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych (narkotyków bądź dopalaczy.


• Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Przesłanki interwencyjnego umieszczenia w szpitalu osoby stwarzającej zagrożenie, przebieg postępowania, organy inicjujące umieszczenie osoby chorej w szpitalu, skutki wydania postanowienia, uprawnienia uczestnika postępowania, przesłanki i postępowanie w sprawie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym osoby chorej psychicznie bez jej zgody z uwagi na niemożność zaspokajania potrzeb, osoby i organy uprawnione do złożenia wniosku, przebieg postępowania, sposób wykonania postanowienia, problemy ze stosowaniem wyżej wymienionej procedury.

Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej
Przesłanki i osoby uprawnione do złożenia wniosku, rodzaje domów pomocy społecznej, treść wniosku, postępowanie dowodowe, przebieg postępowania i jego skutki.

Seminarium poprowadzi:
Adam Grochoła – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach (16 lat stażu pracy). Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Słubicach. Od 2012 roku prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Współpracuje m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszeniem
na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". W ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem m.in. w 2015 r. był jednym z wykładowców części prawnej w dużym projekcie „Kompleksowe szkolenie dla kadry kierowniczej pomocy społecznej dotyczące przemocy
i funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych” realizowanym przez Stowarzyszenia NL
w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2015 r. i 2016 r. był jednym z konsultantów - prawników w projekcie „ Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie Warszawy” realizowanym na zlecenie Biura pomocy i Projektów Społecznych m.st Warszawy oraz realizatorem szeregu prawnych seminariów prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie Polski lub dla przedstawicieli służb zobowiązanych do realizacji procedury Niebieskie Karty” z terenu całej Polski.  Od 2017 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Cena szkolenia:
200 zł od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, barek kawowy, zaświadczenie o udziale w seminarium)Prosimy o nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych do dnia 25 sierpnia 2019 r. na adres:
• w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Po tym terminie otrzymacie Państwo informację o sposobie dokonania płatności.
UWAGA! Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w seminarium ze strony Stowarzyszenia „Niebieska Linia“, tj. po 30 sierpnia 2019 r.

Informacja zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z koordynatorką seminarium (Małgorzata Wincenciak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub z biurem Stowarzyszenia „Niebieska Linia” (tel. 22 499-37-33, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). Zachęcamy do udziału
w seminarium!

Małgorzata Wincenciak
Koordynatorka seminarium