LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”.

Po przerwie, która wynikła z konieczności dostosowania się do warunków zagrożenia epidemicznego, wracamy z seminariami dla przedstawicieli warszawskich służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najbliższe seminaria odbywać się będą online – na platformie Zoom.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na początek proponujemy Państwu zajęcia pt.

„Narzędzia prawne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w stanie epidemii”

Zagrożenie epidemiczne i ograniczenia nałożone na obywateli tworzą nowe warunki pracy pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów, pedagogów szkolnych i wszystkich osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy. Jak realizować zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty” w obecnej sytuacji? Jak działają poszczególne instytucje? Jakimi narzędziami dysponują służby w warunkach epidemii? Na te i inne pytania będzie można uzyskać odpowiedzi podczas seminarium, które odbędzie się 23 kwietnia 2020

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i podpisany  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osobom, które zgłoszą swój udział w szkoleniu prześlemy drogą mailową link do spotkania.

 

 

logo syrenka

 

W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r, realizujemy projekt finansowany ze środków Miasta stołecznego Warszawy.
Projekt ten obejmuje seminaria praktyczne i szkolenia prawne i jest adresowany do pracowników instytucji i służb z terenu m.st. Warszawy, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Do udziału w seminariach zapraszamy osoby, które uczestniczą i potencjalnie mogą uczestniczyć (z racji wykonywanych obowiązków zawodowych) w realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Zapraszamy przedstawicieli:
• ochrony zdrowia
• oświaty
• pomocy społecznej
• Policji
• członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Projekt obejmuje seminaria i szkolenia na następujące tematy:

SEMINARIA PRAKTYCZNE:
1. Procedura Niebieskie Karty: jej cele i etapy, zadania służb, rozpoznanie/diagnoza przemocy, przesłanki do zakończenia procedury
2. Specyfika pracy z osobą doznającą przemocy: jak budować relację współpracy, jak rozmawiać i budować współpracę z osobą, która deklaruje, że nie potrzebuje pomocy lub unika kontaktu
3. Dziecko w procedurze "Niebieskie Karty": rozpoznawanie, czy dziecko doznaje przemocy, wspieranie dziecka krzywdzonego, obowiązki służb (w tym przedstawiciela oświaty) w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka,
4. Specyfika kontaktu z osobą stosującą przemoc w ramach procedury "Niebieskie Karty": jak prowadzić rozmowę interwencyjną z osobą stosującą przemoc, jak odróżniać strategie działań (interwencyjne od pomocowych), jak wykorzystywać interwencję do budowania współpracy z osobą
5. Strategia pracy z rodziną a indywidualny plan pomocy osobie doznającej przemocy: budowanie celu w oparciu o potrzeby osoby doznającej przemocy, badanie posiadanych zasobów, budowanie strategii pracy z rodziną, podział obowiązków pomiędzy członkami grupy roboczej.
6. Trudne wyzwania w procedurze "Niebieskie Karty": strategie radzenia sobie z różnymi typami klientów, np. klient z pełnomocnikiem, klient nagrywający rozmowę, klient – cudzoziemiec, klient – osoba starsza i/lub niepełnosprawna, klient - chory psychicznie

SZKOLENIA PRAWNE:
1. Karne aspekty przemocy w rodzinie: postępowanie wyjaśniające i środki zabezpieczające, postępowanie przed sądem w sprawie karnej, kary i środki probacyjne
2. Prawo cywilne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: kwestie mieszkaniowe – rodzaje tytułów prawnych do korzystania z lokalu, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania i ochrona posiadania, eksmisja; prawa i obowiązki lokatorów; naruszenie dóbr osobistych
3. Prawo rodzinne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: regulacje dotyczące sytuacji dzieci – władza rodzicielska, miejsce pobytu, kontakty z rodzicami, alimenty, rozwód, separacja
4. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia lokalu, odebranie dziecka z rodziny na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5. Instrumenty prawne w przypadku istnienia szczególnych okoliczności dotyczących osoby stosującej przemoc w rodzinie: ubezwłasnowolnienie, zobowiązanie do leczenia odwykowego, przymusowe leczenie psychiatryczne, umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody.
6. Ochrona danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty”. Przejawy obowiązku zachowania poufności przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zasady udostępniania dokumentacji zgromadzonej w ramach procedury „Niebieskie Karty” podmiotom trzecim i instytucjom.