LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

zdjecieNL

Monika Zientek

Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, kierunku psychologia medyczna, zakończonych licencjatem. Obecnie studentka studiów psychologicznych drugiego stopnia SWPS, na kierunku psychologia kliniczna i zdrowia.

Odbyła liczne szkolenia w tym m.in.:  I  stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podstawowy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Studium Dialogu Motywującego  prowadzony przez Polski Instytut Dialogu Motywującego.

Od lutego 2020 roku związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” gdzie pracuje jako konsultanta infolinii i w poradni e-mailowej.

Od ponad 10 lat jest związana z pomocą osobom chorym na zapalne choroby tkanki łącznej. Udziela wsparcia osobom chorującym przewlekle oraz ich najbliższym działając w dedykowanym Stowarzyszeniu.

Agnieszka Gołębiewska
magister Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim dorobku zawodowym pracowała bezpośrednio z klientami, kierując się wysokimi standardami jakości obsługi oraz indywidualnym podejściem. 
Od 2020 roku związana ze Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia". Jako pracownik administracyjny koordynuje prace biura, w tym udziela odpowiedzi na zapytania kierowane drogą mailową oraz telefoniczną. Na bieżąco współpracuje z psychologami i innymi pracownikami Stowarzyszenia w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Odpowiada za wystawianie faktur, prowadzenie statystyk z działalności poszczególnych programów realizowanych przez "Niebieską linię". Zarządza bieżącą i archiwalną dokumentacją klientów. 
Również  poza zawodowo zaangażowana w tematykę społeczną-udzusl w akcjach wolontaryjnych wspomagających potrzebujących.

alicja

 

 

Alicja Niewęgłowska

- Certyfikowana trenerka Familylab Association, trenerka grup wsparcia oraz umiejętności psychospołecznych. Pracuję w obszarze wsparcia oraz pomocy psychologicznej, w oparciu o wartości terapii humanistycznej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień) w Centrum TSR. Aktualnie jest uczestniczką Studium Pomocy Psychologicznej w Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej (Intra – Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej). Od kilku lat wspiera rodziców w budowaniu relacji z dziećmi. Prowadzi warsztaty i seminaria dla opiekunów i pedagogów. W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pracuje jako konsultanta infolinii i poradni e-mailowej. Udziela również wsparcia psychologicznego w Pogotowiu Psychologicznym.

 

image0 2

 

 

Dorota Wilkanowicz

Konsultantka infolinii Niebieska Linia, coach i mentorka pracująca z liderami organizacji społecznych oraz prezesów, dyrektorów i menedżerów polskich i międzynarodowych firm. Udziela konsultacji psychologicznych. Prowadzi warsztaty dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania oraz dla osób współuzależnionych. Absolwentka SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna, kursu podstawowego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje umiejętności rozwijała jako koterapeutka grupy na oddziale dziennym leczenia nerwic (250 h) oraz podczas rocznego stażu w pogotowiu Niebieska Linia. 

 2
Nina Michalak
Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS W Warszawie. Jest konsultantką ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pogotowiu Niebieska Linia. 
Odbywała staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 
Interesuje się tematyką przemocy, bliskich związków i emocji.