LINKI      KONTAKT      GALERIA

 
 

Materiały do pobrania


"Żółta Kartka" jest ulotką adresowaną do osób stosujących przemoc. Zawiera informacje o tym, czym jest przemoc w rodzinie i konsekwencjach prawnych grożących za jej stosowanie. Ponadto podkreśla się w niej, że za przemoc ponosi odpowiedzialność wyłącznie osoba ją stosująca, a jednocześnie zawarto w niej zachętę do zmiany zachowania i udziału w programach skierowanych do osób stosujących przemoc wraz z listą miejsc świadczących tę formę pomocy.

Ulotkę "Żółta Kartka" opracował Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania na Rzecz Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", zaś jej wydruk współfinansowało m. st. Warszawa. Ulotki zostały przekazane warszawskim zespołom interdyscyplinarnym do wykorzystania w pracy.  Żółta Kartka - ulotka (wersja współfinansowana przez m. st. Warszawa)
  Żółta Kartka - ulotka


 

Materiały edukacyjne dotyczące procedury "Niebieskie Karty" adresowane są do osób, które poszukują informacji m.in. o procedurze "Niebieskie Karty", o tym czym jest przemoc w rodzinie oraz na jaką pomoc mogą liczyć osoby uwikłane w sytuację przemocy.

Materiały zostały opracowane dla różnej grupy odbiorców - dorosłych i dzieci, osób stosujących przemoc, doznających przemocy i świadków.

Materiały opracował Zespół Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: „Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty” – „Niebieska Karta” – podaj dalej”, współfinansowanego przez m. st. Warszawę

Materiały są przekazywane warszawskim instytucjom działającym na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do ich dalszego przekazania osobom zainteresowanym oraz do wykorzystania w pracy.

 

  Procedura "Niebieskie Karty" - Informator

- okładka zewnętrzna

- okładka wewnętrzna

- informator (bez okładki)


   Jestem świadkiem przemocy w rodzinie - co robić? Informator

  Przemoc w rodzinie - karta informacyjna dla dzieci poniżej 12 r. ż.

   Przemoc w rodzinie - karta informacyjna dla dzieci powyżej 12 r. ż.

   Plakat: Procedura "Niebieskie Karty"