Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
z okazji X - lecia swego istnienia organizuje w dniach 25 - 26 listopada 2014r.
w Warszawie konferencję naukową pn.:
"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Współpraca skoncentrowana na rozwiązaniach".

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.Więcej…
 

Od 8 września 2014 r.
zmienia się adres siedziby Stowarzyszenia na:
ul.Jaktorowska 4,
01-202 Warszawa (wejście z podwórka).
Telefon bez zmian 22 499-37-33.


Kliknij tutaj, żeby zobaczyć miejsce naszej nowej siedziby - mapa

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”


informuje, że na terenie dzielnicy Wilanów realizuje program profilaktyczny dot. przeciwdziałania przemocy pn.: „NIEBIESKA SZKOŁA – BEZPIECZNA SZKOŁA”.

Projekt realizowany jest w okresie: sierpień – listopad 2014r., w trzech wilanowskich szkołach: podstawowej i gimnazjalnych.

Celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości dotyczącej zjawisk przemocy i agresji oraz sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych. Na zakres tematyczny programu składać się będą m. in. następujące zagadnienia: przemoc – jej rodzaje i skutki, agresja, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, informacje o instytucjach i miejscach, w których można uzyskać pomoc.

Łącznie program obejmuje:
• 13 warsztatów dla uczniów trwających 4 godziny lekcyjne w szkole podstawowej oraz 6 godzin lekcyjnych w szkołach gimnazjalnych,
• 3 spotkania  informacyjno-edukacyjne dla rodziców uczniów biorących udział w programie trwające 2 godziny dydaktyczne każde,
• 3 spotkania informacyjno-konsultacyjne dla kadry  pedagogicznej trwające 4 godziny dydaktyczne każde.


Projekt współfinansowany jest przez Urząd Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawa


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Pełna oferta wydawnicza 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
 

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do wzięcia udziału w pełnopłatnym kursie podstawowym Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  (zwanym dalej SPPwR). Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie rozwiązań systemowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, stosowanie procedury „Niebieskie Karty”, itp. 

Doświadczenie praktyczne pozwala nam na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji. Program Studium realizujemy od ponad 18 lat według autorskiego programu wypracowanego i doskonalonego przez zespół dydaktyczny skupiający certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych. W zajęciach biorą udział przedstawiciele różnych grup zawodowych: pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, oświaty, sądownictwa, policji. Wspólna praca w trakcie szkolenia umożliwia pogłębienie zrozumienia specyfiki różnorodnych zadań i przygotowanie do lepszej współpracy osób, instytucji i służb, niezbędne w planowaniu i udzielaniu pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Kurs SPPwR obejmuje trzy sesje czterodniowe (każda po 40 godzin zajęć,  co w sumie daje 120 godzin szkolenia), z częstotliwością jednej sesji miesięcznie. W programie szkolenia są wykłady, seminaria, ćwiczenia, warsztaty, filmy i spotkania z ekspertami.

Terminy kolejnych sesji:
Sesja   I: 18 – 21 listopada 2014r.
Sesja  II: 09 – 12 grudnia 2014r.
Sesja III: 13 – 16 stycznia 2014r. 


Więcej informacji o pełnopłatnym studium znajdziecie Państwo tutaj.

 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5