Copyright © 2014
Stowarzyszenie
Niebieska Linia

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na kolejne z tegorocznych, bezpłatnych seminariów pt.
"Pomoc dziecku doznającemu przemocy w rodzinie".


Odbędzie się ono 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa). Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Celem seminarium jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie pomocy dziecku, które doświadcza przemocy w rodzinie. Seminarium dotyczyć będzie takich zagadnień, jak: co to znaczy pomagać dziecku krzywdzonemu, na co warto zwracać uwagę w pracy z rodziną, gdzie przemocy doznaje dziecko, co warto wziąć pod uwagę tworząc strategię działania, jak wykorzystać formułę pracy interdyscyplinarnej oraz procedurę „Niebieskie Karty” jako narzędzie służące pomocy dziecku doznającemu przemocy. Podczas tworzenia szczegółowej struktury seminarium uwzględnione zostaną także potrzeby zgłaszane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przez osoby zainteresowane udziałem w seminarium. Zajęcia będą trwały 8 godzin dydaktycznych. Udział w seminarium jest bezpłatny.


Seminarium poprowadzi Wanda Paszkiewicz - mgr psychologii, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz Towarzystwa Psychoprofilaktycznego. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie oraz Wydziału Zamiejscowego w Sopocie. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Warszawa Śródmieście.


Jak zakwalifikować się na seminarium?
KROK I:Prosimy o nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia – jedną wybrana drogą:
- w wersji elektronicznej na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- pocztą tradycyjną
Adres: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa - z dopiskiem „Seminarium”
- faxem: 22 250-63-11

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 czerwca 2015 r. do godz. 15.45
KROK II:Osoby zakwalifikowane do udziału w seminarium zostaną powiadomione o tym fakcie drogą e-mailową do dnia  8 czerwca 2015 r.
KROK III:Udział w seminarium osoby zakwalifikowane potwierdzają jedną z wybranych dróg: e-mailową ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub telefoniczną (22 666-10-36)

Jeżeli potrzebują Państwo szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:
Biurem Pogotowia “Niebieska Linia”tel. 22 666 10 36, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 lub z koordynatorką tego działania: Paula Klemińska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNY WARSZTAT
„Wychowanie bez przemocy - potrzeby dzieci - potrzeby rodziców”


Warsztat skierowany jest do rodziców lub opiekunów dzieci w różnym wieku, którzy poszukują nowych poza przemocowych sposobów wychowania.  Zajęcia będą okazją do rozpoznawania swoich mocnych stron w zakresie budowania dobrych relacji z dziećmi, a także do odkrywania wzajemnych potrzeb i uczuć towarzyszących  codziennym sytuacjom.


Prowadzący: Mariusz Moderski – pedagog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukator seksualny Towarzystwa Rozwoju Rodziny, prowadzi szkolenia i warsztaty.20 czerwca 2015 r. godz. 9.00 – 17.00 (sobota)
ul. Jaktorowska 4
ZAPISY I INFORMACJE
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Tel. : 22 499-37-33
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00)PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
W RAMACH PROGRAMU POMOCY OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE
 

AKTUALNA OFERTA POMOCY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH
PRZEMOC W RODZINIE


Stowarzyszenie „Niebieska Linia” jest organizacją która jako jeden z celów statutowych przyjmuje prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Od lat nasze wysiłki skupiają się wokół oddziaływań skierowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie.
U podstaw naszych działań leży filozofia i założenia podejścia krótkoterminowego skoncentrowanego na rozwiązaniach (Solutions Focused Brief Therapy, w Polsce używany skrót – TSR). Pracując z klientami nasza uwaga skupia się na budowaniu rozwiązań zamiast na analizie problemu i patologii. Ważniejsze jest to, co nasi klienci chcą osiągnąć, niż to, dlaczego doszło do problemu. Krótkoterminowość oznacza, że staramy się wspierać klientów w realizowaniu ważnych dla nich celów tak szybko, jak tylko jest to możliwe, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów.
Oprócz przyjętych celów statutowych podstawę prawną naszych działań stanowi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493), Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy.


W RAMACH OFERTY POMOCY PROWADZIMY DWA PROGRAMY:

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc (podstawowy, dotacja wieloletnia)
Program pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc w rodzinie (zaawansowany, dotacja roczna - pilotaż)
W ramach oferty proponujemy oddziaływania indywidualne i grupowe. Dostępność przewidziana jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00 oraz w soboty lub niedziele – zajęcia warsztatowe/treningowe. Rekrutacja do programów prowadzona jest w sposób ciągły.


PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY


Cel podstawowy programu ukierunkowany jest na zatrzymanie przemocy w rodzinie. Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy. W programie mogą m.in. brać udział:

- osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
- członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
- osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
- rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich.

W ramach programu każdy uczestnik może wziąć udział w:

- indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne)
- 15 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 3 edycje w roku)
- warsztacie umiejętności psychospołecznych (np. zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
- indywidualnych konsultacjach psychologicznych (w miarę potrzeb w indywidualnych przypadkach oraz jako element wspierający udział w grupie)
- konsultacji podsumowującej udział w programie (spotkanie kończące/ewaluacyjne).

W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu programu, wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 40 godzinach różnych oddziaływań (indywidualnych lub grupowych).PROGRAM POMOCY - PSYCHOLOGICZNEJ


Celem podstawowym jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez wspomaganie zmian zachowań u osób stosujących przemoc w rodzinie osiągniętych w ramach uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkańcy m.st. Warszawy, absolwenci programów korekcyjno-edukacyjnych.

W ramach programu każdy uczestnik może wziąć udział w:
-  indywidualnych konsultacjach psychologicznych
- 24 spotkaniach grupy pomocy psychologicznej
- 3 dwudniowych treningach psychoedukacyjnych


Z A P I S Y:

Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00
w biurze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa, telefon  22 499-37-33


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY POMOCY !!!
Nigdy nie jest za późno na przerwanie przemocy !!! 

Kolejna edycja Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci


Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza na bezpłatne zajęcia
Wolskiej Akademii Rodzica dla Rodziców Małych Dzieci


Wolska Akademia Rodzica to cykl warsztatów, spotkań edukacyjnych i konsultacji, adresowany do rodziców dzieci w wieku adolescencji. - w szczególności z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Wszystkie spotkania, konsultacje i warsztaty są bezpłatne dzięki dotacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Na zajęcia można zapisywać się dzwoniąc pod numer 22 499-37-33 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub pisząc na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Więcej…
 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą

Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

Pełna oferta wydawnicza 2014

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.
 
« pierwszapoprzednia123456następnaostatnia »

Strona 1 z 6